Kirurgisk Klinik Prismet er beliggende i nye lyse lokaler med gode og gratis overdækkede parkeringsforhold samt handicap venlig adgang med elevator.

Klinikken har overenskomst med sygesikringen og aftale med Amtsrådsforeningen omkring afvikling af ventelistepatienter (patienter hvor ventetiden til operation efter forundersøgelse på syge- huset er større end 2 mdr.)
Herunder laparaskopisk galdestenskirurgi og brokoperationer etc.
Der opereres i fuld bedøvelse 1-2 gange ugentlig.
Ventetider

Patienter henvist fra egen læge
- forundersøgelse 1-3 uger.
Evt. samtidig operation.

Patienter henvist fra sygehus til behandling.
- forundersøgelse 1-2 uger og operation 1-3 uger

Kirurgisk Klinik Prismet · Speciallægernes Hus · Hermodsvej 22 · 8230 Åbyhøj · Tlf: 86-198611 (hverdage fra 09.00 til 12.00) · Email: Information@kirurgi-prismet.dk